Κράσπεδα

Τα προϊόντα μας είναι ελεγμένα από εργαστήριο που διαθέτουμε, για την πιστότητα και την ακρίβεια των διαδικασιών στα οποία έχουν υποβληθεί. Χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες εξαιρετικής ποιότητας και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε οτι παράγουμε ποιοτικά κράσπεδα που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί απο την Ευρωπαική Ένωση (CE) εφαρμόζονται στην Ελλάδα από τον ΕΛΟΤ.