Θέσεις για τρία τριφασικά ρολόγια

Η Κολώνα της Δ.Ε.Η με θέσεις για τρία τριφασικά ρολόγια και βάρος 2300 KG