Θέση για ένα τριφασικό ρολόι

Η Κολώνα της Δ.Ε.Η με θέση για ένα τριφασικό ρολόι και βάρος 1200 KG