Θέση για ένα μονοφασικό ρολόι

Η Κολώνα της Δ.Ε.Η στο μικρό μέγεθος διατίθεται με θέση για ένα μονοφασικό ρολόι ενώ το βάρος της είναι 900 KG